Cách tính lượng sữa cho trẻ ăn hằng ngày

Cách tính lượng sữa cho trẻ ăn hàng ngày

Ngày đầu tiên sau sinh : 70-80 ml cho 1 kilo cân nặng lúc sinh , sau đó tăng 10ml mỗi ngày cho 1 kilo cân nặng nếu trẻ dung nạp sữa tốt , lưu ý chỉ tăng tối đa đến 200ml , không tăng thêm nữa ) .

Ví dụ : trẻ sinh 1.500 gram thì ngày đầu tiên sau sinh ta cho 80 x 1,5kilo 120ml , 120ml chia cho 12 cữ ăn ( tức cho ăn 2 tiếng một lần ) = 10ml cho mỗi cử .

Khi trẻ được 8 ngày tuổi sẽ có lượng sữa tăng thêm là 70ml / kilo : ( 70ml thêm + 80ml ngày đầu = 150ml ) , lấy 150ml x 1,5kilo = 225ml , 225ml chia cho 12 cữ , mỗi cữ sẽ là 18ml .

Nếu 1 tiếng rưỡi ăn một lần thì chia cho 16 lần , lượng sữa cho mỗi cữ là : 14ml

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *